Lezing: Hoe loopt het verkeer(d)? door Kris Peeters.

Lezing: Hoe loopt het verkeer(d)? door Kris Peeters.

op 20 september 2023 om 19:44

“Verkeer(d)”. Dat was het woord waarmee verkeersdeskundige Kris Peeters speelde in de titel van zijn uiteenzetting. Zich verplaatsen is een waarde maar ze is ontspoord op vele vlakken. Zijn de files erg? Ja maar het is een luxeprobleem. Onveiligheid, onleefbaarheid, ongezondheid zijn belangrijke gevolgen van het verkeer. Verkeer is ook een gevolg van de ruimtelijke (wan-)ordening van onze activiteiten. 

Foto Kris Peeters compKris Peeters bewees dat de organisatie van het verkeer een vak is, een discipline, een kunde, een wetenschap: werken met de juiste concepten, weten wat werkt en wat niet.  Veel maatregelen die men neemt, zijn ondoordacht en hebben onbedoelde neveneffecten, en schaden meer dan ze baten. De voorbeelden vlogen in het rond. Maar naast die verkeerskunde, is ook democratische verkeersactie nodig om een beter verkeersbeleid te bekomen. Als burger heb je best wat te zeggen, als je je organiseert, zei hij.                     

Kris Peeters loofde de fietsersbeweging maar bepleitte een verbreding tot fietsers- en voetgangersbeweging. Fietspaden zijn belangrijk maar voetpaden ook. Hij had het ook over het heroveren van de openbare ruimte voor andere activiteiten dan zich verplaatsen. Speelstraten bijvoorbeeld, maar ook aperitiefstraten. De openbare ruimte opnieuw heroveren en ze gebruiken voor menselijke ontmoetingen.

 

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit