Theater CC 't Schaliken: JONATHAN

Theater CC 't Schaliken: JONATHAN

op 5 april 2024 om 00:54

Theater Schaliken 4"Jonathan" is een poëtische voorstelling vol verwondering en twijfel over wat het betekent om mens te zijn. Verrassingen en tegenslag, liefde en vergiffenis, vernieling en vernieuwing botsen met elkaar.

Jonathan 8Jonathan besproken

Twee topacteurs, Bruno Van den Broecke en Valentijn Daenens, brachten op 4 april hun toneelstuk "Jonathan" in het CC 't Schaliken. Het is het verhaal van een zoon die op de uitvaartplechtigheid die hij voor zijn moeder organiseerde - eenzaam overleden in een woonzorgcentrum ten tijde van Covid - ook de zorgrobot Jonathan uitnodigde die wel toegelaten werd in het Wzc en die zijn moeder in haar laatste 9 dagen verzorgde. Een fantastisch stuk dat veel vragen opriep - onder meer over sterven en het gebruik van Artificiële Intelligentie - die aan bod kwamen tijdens de pittige nabespreking die DF-Herentals organiseerde.

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit